Ve světě, kde je rychlost velice důležitá a musí být spojená s velikou zodpovědností a vysokou kvalitou služeb, přichází burza nákladů s řešením všech tří zásadních problémů v oblasti přepravy zboží: přesnosti, vážnosti a optimální ceny.

Získejte přístup k mnoha dostupným nákladům a vozům v ČR každý den

Bezplatně se zaregistrujte

Toto řešení nabízí spediční podniky fungující jako prostředník mezi přepravci (těmi, kteří mají dostupné vozy) a výrobci / obchodníky (těmi, kteří mají zboží k přepravě).

Spediční podniky jsou aktivními účastníky na burze nákladů a jejich úkolem je optimálně spravovat poptávku a nabídku, aby byli všichni účastníci spokojeni s řízením projektu. Cílem spedičního podniku na burze nákladů je najít vhodné řešení pro společnosti, které chtějí přepravit zboží nebo mají dostupné vozy.

Spedičním podnikem může být jakýkoliv podnikatel, který organizuje přepravu na základě objednávky zákazníka, aniž by zboží převážel on sám. Tímto se vytváří optimální a bezpečné prostředí pro plnění poptávek a nabídek.

Z pohledu přepravců je expediční podnik velice dobrým obchodním partnerem, jelikož jejich vozy nestojí nadále na parkovišti a velice rychle se pro ně najde zboží. V mnoha případech jsou vozy naloženy i na zpáteční cestě a také, když se vrací na místo nákladu, čímž se eliminují jednosměrné cesty.

V případě výrobců / obchodníků eliminuje práce spedičního podniku případy, kdy zůstane výrobci zboží na skladě a zajišťuje, včasnou a bezpečnou přepravu až do cíle. Taková dohoda mezi třemi stranami je bezpečná a zahrnuje různé doložky na všechny incidenty, které by mohly nastat v průběhu přepravy nákladu.

Na druhou stranu má spediční podnik pár nevýhod, které by se měly brát v potaz. První hlavní nevýhodou, která by mohla zamezit spolupráci mezi speditérem a přepravci / výrobci je poplatek za každou zásilku. Každý spediční podnik má určité náklady, které mohou být určitým procentem z hodnoty zboží nebo mohou být fixně nastaveny oběma stranami dohody.

Těmto nákladům se dá jednoduše vyhnout bezplatnou registrací společnosti na stránkách určených pro přepravce a výrobce / obchodníky. Takové stránky si neúčtují žádné poplatky a nabízí Vám možnost vybrat si obchodního partnera, který je na takovém trhu velice důležitý.

Jinými slovy je to možnost jak zajistit další trasy dostupným vozůmnebo bezplatně a bezpečně přepravit zboží bez nadbytečných nákladů a dalších prostředníků.